حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کاسیم پاشا - ترابزون اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

کاسیم پاشا

1 1

ترابزون اسپور

23:15 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
6
خطا
8
2
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
9
14
خطا
17
2
آفساید
3
20
ضربه آزاد
16
15
موقعیت گل
17
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
7
3
شوت خارج از چارچوب
8
7
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
6
8
خطا
9
0
آفساید
3
12
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
9
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کاسیم پاشا و ترابزون اسپور

ترکیه سوپرلیگ

کاسیم پاشا

0
6

ترابزون اسپور

16:30
1398/10/29
ترکیه سوپرلیگ

ترابزون اسپور

2
2

کاسیم پاشا

20:30
1397/12/13