حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دنیزلی اسپور - گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

دنیزلی اسپور

2 0

گالاتاسارای

22:00 1398/05/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دنیزلی اسپور و گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ

دنیزلی اسپور

1
2

گالاتاسارای

16:30
1398/10/29