حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سنت ترویدن - زولته وارخم

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

سنت ترویدن

0 0

زولته وارخم

22:30 1398/06/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
9
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
1
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
10
5
کرنر
4
15
خطا
15
1
آفساید
2
17
ضربه آزاد
16
13
موقعیت گل
8
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
11
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
2
20
پرتاب دستی
21
1
کرنر
1
6
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
7
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
7
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی سنت ترویدن و زولته وارخم

بلژیک ژوپیر لیگ

سنت ترویدن

1
5

زولته وارخم

22:30
1398/09/23