حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هراکلس - ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه (هفته 1)

هراکلس

1 1

ویتسه آرنهایم

22:15 1398/06/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
3
خطا
2
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
8
47
٪ مالکیت توپ
53
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
5
8
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
9
16
موقعیت گل
16
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
2
5
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
10
موقعیت گل
8
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی هراکلس و ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
3

هراکلس

23:15
1397/12/25
هلند اردیویسه

هراکلس

0
4

ویتسه آرنهایم

16:00
1397/07/15
هلند اردیویسه

هراکلس

0
0

ویتسه آرنهایم

22:15
1396/12/26
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

1
1

هراکلس

14:00
1396/07/23