حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ریزه اسپور - سیواس‌اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ریزه اسپور

2 1

سیواس‌اسپور

20:45 1398/06/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
6
خطا
6
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
12
15
خطا
11
3
آفساید
3
13
ضربه آزاد
17
11
موقعیت گل
15
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
9
4
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
10
9
خطا
5
3
آفساید
1
6
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
11
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
7
1
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ریزه اسپور و سیواس‌اسپور

ترکیه سوپرلیگ

ریزه اسپور

1
1

سیواس‌اسپور

20:30
1398/11/07
ترکیه سوپرلیگ

سیواس‌اسپور

0
0

ریزه اسپور

17:30
1398/02/07
ترکیه سوپرلیگ

ریزه اسپور

1
1

سیواس‌اسپور

14:00
1397/09/04