حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گالاتاسارای - قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گالاتاسارای

1 1

قونیه اسپور

23:15 1398/06/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
5
خطا
5
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
7
74
٪ مالکیت توپ
26
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
5
8
خطا
11
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
9
18
موقعیت گل
16
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
7
6
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
4
0
کرنر
1
3
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
3
8
موقعیت گل
9
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی گالاتاسارای و قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

3
0

قونیه اسپور

19:30
1398/11/06
ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

0
0

قونیه اسپور

21:30
1398/02/09
ترکیه سوپرلیگ

قونیه اسپور

1
1

گالاتاسارای

21:00
1397/09/02