حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوترخت - فنلو

هلند اردیویسه (هفته 1)

اوترخت

1 2

فنلو

17:00 1398/06/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
4
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
10
موقعیت گل
7
74
٪ مالکیت توپ
26
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
3
13
کرنر
2
11
خطا
10
6
آفساید
0
10
ضربه آزاد
17
20
موقعیت گل
10
74
٪ مالکیت توپ
26
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
5
11
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3
8
کرنر
1
7
خطا
5
5
آفساید
0
5
ضربه آزاد
12
10
موقعیت گل
3
74
٪ مالکیت توپ
26
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی اوترخت و فنلو

هلند اردیویسه

اوترخت

6
2

فنلو

21:00
1398/01/14
هلند اردیویسه

فنلو

1
1

اوترخت

17:00
1397/06/04
هلند اردیویسه

فنلو

0
1

اوترخت

17:00
1397/02/16
هلند اردیویسه

اوترخت

1
0

فنلو

22:15
1396/09/22