حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی امن - زووله

هلند اردیویسه (هفته 1)

امن

1 3

زووله

22:30 1398/06/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
6
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
14
موقعیت گل
11
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
7
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
5
15
کرنر
2
12
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
13
30
موقعیت گل
18
53
٪ مالکیت توپ
47
5
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
7
13
شوت دفع شده
4
9
شوت خارج از چارچوب
5
8
شوت داخل چارچوب
9
10
کرنر
1
6
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
16
موقعیت گل
7
57
٪ مالکیت توپ
43
3
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی امن و زووله

بین المللی دوستانه باشگاهی

زووله

1
1

امن

21:30
1398/04/14
هلند اردیویسه

امن

0
3

زووله

17:00
1398/01/11
هلند اردیویسه

زووله

1
0

امن

16:00
1397/07/01