حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی قونیه اسپور - آنتالیااسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

قونیه اسپور

2 2

آنتالیااسپور

20:45 1398/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
5
5
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
7
62
٪ مالکیت توپ
38
3
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
7
13
خطا
14
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
12
17
موقعیت گل
15
63
٪ مالکیت توپ
37
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
2
10
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
2
8
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
8
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
6
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی قونیه اسپور و آنتالیااسپور

ترکیه سوپرلیگ

قونیه اسپور

0
0

آنتالیااسپور

14:30
1398/11/12
ترکیه سوپرلیگ

آنتالیااسپور

0
2

قونیه اسپور

16:30
1397/11/07