حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ینی مالاتیا اسپور - آلانیااسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ینی مالاتیا اسپور

2 3

آلانیااسپور

23:15 1398/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
9
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
7
68
٪ مالکیت توپ
32
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
3
18
خطا
13
2
آفساید
0
13
ضربه آزاد
20
14
موقعیت گل
8
71
٪ مالکیت توپ
29
4
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
2
9
خطا
9
2
آفساید
0
9
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
1
74
٪ مالکیت توپ
26
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ینی مالاتیا اسپور و آلانیااسپور

ترکیه سوپرلیگ

ینی مالاتیا اسپور

1
2

آلانیااسپور

16:30
1398/11/13
ترکیه سوپرلیگ

آلانیااسپور

1
1

ینی مالاتیا اسپور

17:30
1398/01/25