حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فنرباغچه - ترابزون اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

فنرباغچه

1 1

ترابزون اسپور

23:15 1398/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
8
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
12
موقعیت گل
4
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
3
14
خطا
9
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
14
21
موقعیت گل
10
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
8
5
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
5
9
شوت داخل چارچوب
5
6
کرنر
1
6
خطا
5
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
6
71
٪ مالکیت توپ
29
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی فنرباغچه و ترابزون اسپور

ترکیه سوپرلیگ

فنرباغچه

1
2

ترابزون اسپور

20:30
1398/11/12
ترکیه سوپرلیگ

ترابزون اسپور

1
1

فنرباغچه

20:30
1398/02/07
ترکیه سوپرلیگ

فنرباغچه

1
2

ترابزون اسپور

19:30
1397/09/04