حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیواس‌اسپور - گازیانتپ

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

سیواس‌اسپور

1 1

گازیانتپ

20:45 1398/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
4
خطا
10
2
آفساید
1
12
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
8
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
5
14
خطا
19
2
آفساید
1
20
ضربه آزاد
13
22
موقعیت گل
11
70
٪ مالکیت توپ
30
3
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
4
7
شوت دفع شده
3
10
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
1
10
خطا
9
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
13
موقعیت گل
3
72
٪ مالکیت توپ
28
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی سیواس‌اسپور و گازیانتپ

ترکیه سوپرلیگ

سیواس‌اسپور

1
5

گازیانتپ

16:30
1398/11/13