حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویلم تیلبورگ - فاینورد

هلند اردیویسه (هفته 1)

ویلم تیلبورگ

0 1

فاینورد

19:15 1398/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
1
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
1
4
موقعیت گل
3
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
5
6
خطا
15
0
آفساید
1
16
ضربه آزاد
5
10
موقعیت گل
8
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
1
5
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
5
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی ویلم تیلبورگ و فاینورد

هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

3
2

فاینورد

22:15
1397/12/25
هلند اردیویسه

فاینورد

1
1

ویلم تیلبورگ

16:00
1397/07/15
هلند اردیویسه

فاینورد

5
1

ویلم تیلبورگ

23:15
1397/01/29
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

0
5

فاینورد

15:00
1396/06/05