بازی پدیده مشهد - فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 4)

پدیده مشهد

0 1

فولاد

19:00 1398/06/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پدیده مشهد و فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

0
0

پدیده مشهد

21:15
1400/05/08
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پدیده مشهد

0
2

فولاد

16:00
1399/11/25
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پدیده مشهد

0
2

فولاد

16:00
1398/11/16

اخبار بازی