حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آاس رم - ولفسبرگر

لیگ اروپا گروه J (هفته 1)

آاس رم

2 2

ولفسبرگر

23:30 1398/09/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
5
خطا
9
1
آفساید
4
12
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
12
12
کرنر
4
9
خطا
18
1
آفساید
7
24
ضربه آزاد
10
17
موقعیت گل
9
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
3
24
پرتاب دستی
21
9
کرنر
1
4
خطا
9
0
آفساید
3
12
ضربه آزاد
4
13
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی آاس رم و ولفسبرگر

لیگ اروپا گروه J

آاس رم

1
1

ولفسبرگر

20:25
1398/07/11

ویدیوهای بازی آاس رم و ولفسبرگر