بازی پرو - اکوادور

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

پرو

0 1

اکوادور

04:30 1398/06/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
7
خطا
10
0
آفساید
4
13
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
3
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
2
کرنر
3
11
خطا
19
0
آفساید
4
22
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
4
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
0
4
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
1
70
٪ مالکیت توپ
30
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی پرو و اکوادور

کوپا آمريکا گروه B

پرو

2
2

اکوادور

01:30
1400/04/03
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

2
1

اکوادور

01:30
1400/03/19
دوستانه ملی بین المللی

اکوادور

2
0

پرو

05:00
1397/08/25
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

2
1

اکوادور

01:30
1396/06/15