بازی اکوادور - بولیوی

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

اکوادور

3 0

بولیوی

04:30 1398/06/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
4
خطا
4
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
6
10
خطا
6
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
11
10
موقعیت گل
11
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
2
6
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
5
6
خطا
2
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
8
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی اکوادور و بولیوی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

0
3

اکوادور

04:00
1400/07/16
دوستانه ملی بین المللی

بولیوی

1
2

اکوادور

01:00
1400/01/10
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

3
2

بولیوی

23:30
1399/08/22
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

2
2

بولیوی

23:30
1395/07/20