بازی برزیل - پرو

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

برزیل

0 1

پرو

07:30 1398/06/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
4
خطا
10
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
2
11
خطا
13
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
12
13
موقعیت گل
9
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
10
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
0
7
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
4
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی برزیل و پرو

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

4
2

پرو

03:30
1399/07/23
کوپا آمريکا فینال

پرو

1
3

برزیل

00:30
1398/04/17
کوپا آمريکا گروه A

برزیل

5
0

پرو

23:30
1398/04/01
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

2
0

پرو

05:45
1395/08/26

اخبار بازی