حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آنکاراگوچو - ینی مالاتیا اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

آنکاراگوچو

0 4

ینی مالاتیا اسپور

18:30 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
8
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
6
4
کرنر
2
12
خطا
12
0
آفساید
5
17
ضربه آزاد
11
11
موقعیت گل
18
43
٪ مالکیت توپ
57
4
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
6
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
7
2
شوت داخل چارچوب
10
2
کرنر
0
4
خطا
6
0
آفساید
4
10
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی آنکاراگوچو و ینی مالاتیا اسپور

ترکیه سوپرلیگ

آنکاراگوچو

1
0

ینی مالاتیا اسپور

20:30
1398/11/18
ترکیه سوپرلیگ

آنکاراگوچو

1
3

ینی مالاتیا اسپور

14:00
1397/12/26