حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی خنت - میشلن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

خنت

3 0

میشلن

20:30 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
6
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
2
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
14
7
کرنر
4
10
خطا
9
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
10
13
موقعیت گل
4
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
6
4
شوت خارج از چارچوب
4
9
شوت داخل چارچوب
0
26
پرتاب دستی
25
5
کرنر
2
4
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
2
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
12
پرتاب دستی
11