بازی پرسپولیس - پیکان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 7)

پرسپولیس

2 1

پیکان

18:00 1398/07/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پرسپولیس و پیکان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

2
0

پیکان

21:15
1400/05/08
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

0
1

پرسپولیس

17:15
1399/11/26
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

3
1

پیکان

21:00
1399/04/08
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

2
0

پیکان

17:45
1398/01/15

اخبار بازی