حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی شارلروا - سنت ترویدن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

شارلروا

0 3

سنت ترویدن

20:30 1398/06/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
1
5
خطا
4
4
آفساید
1
6
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
6
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
3
18
پرتاب دستی
11
12
کرنر
2
13
خطا
13
5
آفساید
3
18
ضربه آزاد
21
12
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
2
10
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
5
36
پرتاب دستی
23
5
کرنر
1
8
خطا
9
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
18
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی شارلروا و سنت ترویدن

بلژیک ژوپیر لیگ

شارلروا

3
1

سنت ترویدن

22:30
1398/09/03

اخبار بازی