حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کایسری اسپور - دنیزلی اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

کایسری اسپور

1 1

دنیزلی اسپور

19:00 1398/06/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
11
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
12
3
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
4
19
خطا
13
1
آفساید
2
15
ضربه آزاد
21
12
موقعیت گل
18
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
5
6
شوت خارج از چارچوب
8
5
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
4
8
خطا
7
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
13
44
٪ مالکیت توپ
56
4
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی کایسری اسپور و دنیزلی اسپور

ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

1
0

دنیزلی اسپور

14:30
1398/11/26