حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی موریرنسی - بنفیکا

پرتغال پریمیر لیگ (هفته 1)

موریرنسی

1 2

بنفیکا

23:00 1398/06/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
0
4
موقعیت گل
8
36
٪ مالکیت توپ
64
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
5
12
خطا
15
1
آفساید
1
6
موقعیت گل
20
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
9
4
شوت خارج از چارچوب
9
2
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
4
6
خطا
9
1
آفساید
1
2
موقعیت گل
12
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
6
1
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
2