حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بشیکتاش - باشاک شهیر

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

بشیکتاش

1 1

باشاک شهیر

20:30 1398/07/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
6
خطا
9
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
7
1
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
0
کرنر
4
9
خطا
18
1
آفساید
1
17
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
11
59
٪ مالکیت توپ
41
4
کارت زرد
5
6
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
7
0
کرنر
3
3
خطا
9
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
3
7
موقعیت گل
9
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی بشیکتاش و باشاک شهیر

ترکیه سوپرلیگ

بشیکتاش

0
1

باشاک شهیر

20:30
1398/11/25
ترکیه سوپرلیگ

باشاک شهیر

1
2

بشیکتاش

20:30
1398/01/24