بازی وایادولید - گرانادا

اسپانیا لالیگا (هفته 6)

وایادولید

1 1

گرانادا

20:30 1398/07/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
9
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
1
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
3
21
خطا
18
0
آفساید
2
20
ضربه آزاد
19
9
موقعیت گل
6
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
0
12
خطا
10
0
آفساید
2
12
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی وایادولید و گرانادا

اسپانیا لالیگا

گرانادا

2
1

وایادولید

21:00
1400/01/22
اسپانیا لالیگا

وایادولید

3
1

گرانادا

21:00
1399/09/02
بین المللی دوستانه باشگاهی

وایادولید

3
0

گرانادا

21:30
1399/06/07
اسپانیا لالیگا

وایادولید

1
2

گرانادا

23:30
1398/11/26