حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ناپولی - برشا

ایتالیا سری آ (هفته 6)

ناپولی

2 1

برشا

14:00 1398/07/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
5
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
7
11
خطا
8
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
13
16
موقعیت گل
7
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
5
9
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
5
6
خطا
4
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
4
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی ناپولی و برشا

ایتالیا سری آ

ناپولی

2
1

برشا

23:15
1398/12/02
ایتالیا سری آ

برشا

0
0

ناپولی

17:30
1389/12/15
ایتالیا سری آ

ناپولی

1
0

برشا

17:30
1389/08/09