حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آاس رم - کالیاری

ایتالیا سری آ (هفته 7)

آاس رم

1 1

کالیاری

16:30 1398/07/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
6
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
3
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
1
17
خطا
11
1
آفساید
1
12
ضربه آزاد
18
17
موقعیت گل
6
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
7
9
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
0
11
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
11
12
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
8
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی آاس رم و کالیاری

ایتالیا سری آ

آاس رم

4
3

کالیاری

20:30
1398/12/11
ایتالیا سری آ

کالیاری

0
3

آاس رم

20:30
1398/02/07
ایتالیا سری آ

آاس رم

2
2

کالیاری

20:30
1397/09/17
ایتالیا سری آ

آاس رم

1
0

کالیاری

23:15
1397/02/16

ویدیوهای بازی آاس رم و کالیاری