حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آژاکس - سیتارد

هلند اردیویسه (هفته 1)

آژاکس

5 0

سیتارد

22:15 1398/07/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
4
3
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
0
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
2
8
خطا
6
4
آفساید
2
9
ضربه آزاد
12
25
موقعیت گل
4
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
8
7
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
13
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
1
3
خطا
2
1
آفساید
1
3
ضربه آزاد
4
15
موقعیت گل
1
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
10
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی آژاکس و سیتارد

هلند اردیویسه

سیتارد

0
4

آژاکس

19:15
1397/12/19
هلند اردیویسه

آژاکس

2
0

سیتارد

22:15
1397/07/07