حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی خنت - کورتریک

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

خنت

2 0

کورتریک

21:30 1398/07/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
5
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
2
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
7
2
کرنر
5
9
خطا
14
2
آفساید
2
16
ضربه آزاد
11
13
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
6
5
شوت خارج از چارچوب
1
8
شوت داخل چارچوب
2
26
پرتاب دستی
18
1
کرنر
0
4
خطا
6
2
آفساید
2
8
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
1
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
5
2
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی خنت و کورتریک

بلژیک ژوپیر لیگ

خنت

2
0

کورتریک

22:30
1398/09/10