حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گالاتاسارای - فنرباغچه

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گالاتاسارای

0 0

فنرباغچه

20:30 1398/07/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
8
خطا
5
5
آفساید
1
6
ضربه آزاد
13
4
موقعیت گل
6
53
٪ مالکیت توپ
47
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
5
18
خطا
13
6
آفساید
2
15
ضربه آزاد
24
5
موقعیت گل
12
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
3
10
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
11
1
موقعیت گل
6
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی گالاتاسارای و فنرباغچه

ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

3
1

فنرباغچه

19:30
1398/12/04
ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

1
1

فنرباغچه

20:30
1398/01/25