حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آنکاراگوچو - گنچلربیرلی

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

آنکاراگوچو

2 1

گنچلربیرلی

17:00 1398/07/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
5
7
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
10
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
5
4
کرنر
9
15
خطا
11
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
17
12
موقعیت گل
17
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
5
5
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
4
8
خطا
6
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
7
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی آنکاراگوچو و گنچلربیرلی

ترکیه سوپرلیگ

آنکاراگوچو

0
1

گنچلربیرلی

16:30
1398/12/04