حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی قونیه اسپور - کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

قونیه اسپور

2 1

کایسری اسپور

14:30 1398/07/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
4
خطا
11
2
آفساید
0
9
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
2
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
3
10
خطا
19
2
آفساید
1
17
ضربه آزاد
12
24
موقعیت گل
7
63
٪ مالکیت توپ
37
4
کارت زرد
7
0
کارت قرمز
2
2
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
1
11
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
3
6
خطا
8
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
12
موقعیت گل
5
66
٪ مالکیت توپ
34
3
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
2
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی قونیه اسپور و کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ

قونیه اسپور

2
2

کایسری اسپور

14:30
1398/12/03
ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

1
0

قونیه اسپور

16:30
1397/12/05