بازی آلومینیوم اراک - هوادار

دسته یک لیگ آزادگان 99-98 (هفته 12)

آلومینیوم اراک

2 0

هوادار

14:30 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آلومینیوم اراک و هوادار

ليگ برتر لیگ برتر ایران

آلومینیوم اراک

0
0

هوادار

15:00
1400/09/03
جام حذفی ایران 1/16 نهایی

هوادار

0
0

آلومینیوم اراک

15:00
1399/12/22
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

آلومینیوم اراک

1
2

هوادار

19:50
1399/04/22
دسته یک لیگ آزادگان 98-97

هوادار

1
3

آلومینیوم اراک

17:15
1398/02/10

اخبار بازی