بازی مس کرمان - استقلال خوزستان

دسته یک لیگ آزادگان 99-98 (هفته 13)

مس کرمان

1 0

استقلال خوزستان

14:30 1398/08/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مس کرمان و استقلال خوزستان

دسته یک لیگ آزادگان

مس کرمان

1
0

استقلال خوزستان

19:45
1400/04/28
دسته یک لیگ آزادگان

استقلال خوزستان

1
0

مس کرمان

14:30
1399/12/17
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

مس کرمان

1
0

استقلال خوزستان

21:00
1399/04/28
لیگ برتر پلي آف

استقلال خوزستان

2
0

مس کرمان

18:00
1394/03/10

اخبار بازی