بازی گرانادا - وایادولید

اسپانیا لالیگا (هفته 24)

گرانادا

2 1

وایادولید

23:30 1398/11/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
11
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
12
3
موقعیت گل
1
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
10
کرنر
5
19
خطا
13
2
آفساید
1
14
ضربه آزاد
21
11
موقعیت گل
6
54
٪ مالکیت توپ
46
3
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
4
6
کرنر
3
8
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی گرانادا و وایادولید

اسپانیا لالیگا

گرانادا

2
1

وایادولید

21:00
1400/01/22
اسپانیا لالیگا

وایادولید

3
1

گرانادا

21:00
1399/09/02
بین المللی دوستانه باشگاهی

وایادولید

3
0

گرانادا

21:30
1399/06/07
اسپانیا لالیگا

گرانادا

1
1

وایادولید

20:30
1398/07/02