حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هلاس ورونا - آاس رم

ایتالیا سری آ (هفته 14)

هلاس ورونا

1 3

آاس رم

23:15 1398/09/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
7
خطا
4
4
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
5
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
5
11
خطا
14
8
آفساید
2
17
ضربه آزاد
18
7
موقعیت گل
12
55
٪ مالکیت توپ
45
3
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
3
4
خطا
10
4
آفساید
1
10
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
7
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی هلاس ورونا و آاس رم

ایتالیا سری آ

آاس رم

1
0

هلاس ورونا

15:00
1396/11/15
ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

0
3

آاس رم

23:15
1396/06/25
ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

1
1

آاس رم

17:30
1394/10/27
ایتالیا سری آ

آاس رم

1
1

هلاس ورونا

20:30
1394/05/31