حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ناپولی - پارما

ایتالیا سری آ (هفته 16)

ناپولی

1 2

پارما

21:00 1398/09/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
5
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
3
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
6
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
11
کرنر
1
9
خطا
12
2
آفساید
1
13
ضربه آزاد
11
22
موقعیت گل
7
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
8
13
شوت خارج از چارچوب
2
9
شوت داخل چارچوب
5
9
کرنر
1
4
خطا
4
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
13
موقعیت گل
4
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
5
7
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی ناپولی و پارما

ایتالیا سری آ

ناپولی

4
0

پارما

20:30
1397/12/05
ایتالیا سری آ

پارما

0
3

ناپولی

22:30
1397/07/04
ايتاليا سري آ

ناپولی

2
2

پارما

20:30
1394/02/20
ايتاليا سري آ

پارما

0
2

ناپولی

23:30
1393/09/27