حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لچه - اودینزه

ایتالیا سری آ (هفته 18)

لچه

0 1

اودینزه

20:30 1398/10/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
4
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
1
50
٪ مالکیت توپ
50
1
نجات دروازه
3
3
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
8
17
خطا
11
0
آفساید
5
17
ضربه آزاد
17
10
موقعیت گل
7
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
6
4
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
6
13
خطا
3
0
آفساید
4
8
ضربه آزاد
13
4
موقعیت گل
6
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی لچه و اودینزه

ایتالیا سري آ

لچه

1
2

اودینزه

23:15
1390/11/12
ایتالیا سري آ

اودینزه

2
0

لچه

17:30
1390/06/20
ایتالیا سری آ

اودینزه

0
2

لچه

17:30
1390/01/14
ایتالیا سری آ

لچه

0
4

اودینزه

17:30
1389/08/23