حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آتالانتا - آاس رم

ایتالیا سری آ (هفته 24)

آتالانتا

2 1

آاس رم

23:15 1398/11/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
6
خطا
6
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
2
11
خطا
15
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
11
11
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
5
0
نجات دروازه
5
4
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
2
5
خطا
9
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
2
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
4
1
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی آتالانتا و آاس رم

ایتالیا سری آ

آتالانتا

2
0

آاس رم

20:30
1398/07/03
ایتالیا سری آ

آاس رم

3
3

آتالانتا

17:30
1397/11/07
ایتالیا سری آ

آتالانتا

3
3

آاس رم

23:00
1397/06/05
ایتالیا سری آ

آتالانتا

2
1

آاس رم

20:30
1396/10/16