حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بولونیا - اودینزه

ایتالیا سری آ (هفته 25)

بولونیا

1 1

اودینزه

17:30 1398/12/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
7
خطا
6
1
آفساید
4
10
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
1
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
5
13
خطا
12
3
آفساید
4
16
ضربه آزاد
15
12
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
9
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
4
6
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
1
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی بولونیا و اودینزه

ایتالیا سری آ

بولونیا

0
1

اودینزه

16:30
1398/07/07
ایتالیا سری آ

بولونیا

1
2

اودینزه

17:30
1397/12/12
ایتالیا سری آ

اودینزه

1
2

بولونیا

14:00
1397/07/08
ایتالیا سری آ

بولونیا

0
1

اودینزه

20:30
1397/02/30