حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زولته وارخم - سیرکل بروژ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

زولته وارخم

6 0

سیرکل بروژ

21:30 1398/07/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
3
خطا
7
0
آفساید
3
10
ضربه آزاد
3
5
موقعیت گل
2
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
17
4
کرنر
7
8
خطا
17
1
آفساید
3
20
ضربه آزاد
9
11
موقعیت گل
8
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
27
1
کرنر
3
5
خطا
10
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
6
41
٪ مالکیت توپ
59
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی زولته وارخم و سیرکل بروژ

بلژیک ژوپیر لیگ

زولته وارخم

0
2

سیرکل بروژ

22:30
1398/09/30