حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گنچلربیرلی - گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گنچلربیرلی

0 0

گالاتاسارای

20:30 1398/07/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
8
خطا
9
4
آفساید
0
9
ضربه آزاد
12
9
موقعیت گل
7
26
٪ مالکیت توپ
74
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
5
19
خطا
17
6
آفساید
1
19
ضربه آزاد
25
20
موقعیت گل
11
30
٪ مالکیت توپ
70
7
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
6
7
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
1
11
خطا
8
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
13
11
موقعیت گل
4
35
٪ مالکیت توپ
65
7
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی گنچلربیرلی و گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ

گنچلربیرلی

0
3

گالاتاسارای

19:30
1398/12/11