حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گُزتپه - کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گُزتپه

4 0

کایسری اسپور

18:00 1398/07/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
9
خطا
11
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
2
40
٪ مالکیت توپ
60
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
5
13
خطا
15
3
آفساید
2
16
ضربه آزاد
16
16
موقعیت گل
8
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
2
4
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
6
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی گُزتپه و کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ

گُزتپه

0
1

کایسری اسپور

20:30
1398/12/12
ترکیه سوپرلیگ

گُزتپه

1
2

کایسری اسپور

16:30
1397/11/28