حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیواس‌اسپور - آنکاراگوچو

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

سیواس‌اسپور

3 1

آنکاراگوچو

14:30 1398/07/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
5
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
5
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
3
14
خطا
12
2
آفساید
0
11
ضربه آزاد
18
11
موقعیت گل
14
52
٪ مالکیت توپ
48
4
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
3
9
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
9
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی سیواس‌اسپور و آنکاراگوچو

ترکیه سوپرلیگ

سیواس‌اسپور

3
0

آنکاراگوچو

16:30
1398/12/11
ترکیه سوپرلیگ

سیواس‌اسپور

1
3

آنکاراگوچو

21:30
1398/02/30
ترکیه سوپرلیگ

آنکاراگوچو

0
4

سیواس‌اسپور

14:00
1397/09/24