بازی ونزوئلا - بولیوی

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

ونزوئلا

4 1

بولیوی

01:30 1398/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
0
آفساید
0
12
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
1
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
11
6
کرنر
3
0
آفساید
0
16
ضربه آزاد
17
14
موقعیت گل
6
58
٪ مالکیت توپ
42
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
6
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
10
شوت داخل چارچوب
3
15
پرتاب دستی
15
1
کرنر
2
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3
5
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی ونزوئلا و بولیوی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

ونزوئلا

1
3

بولیوی

00:30
1400/03/14
کوپا آمريکا گروه A

ونزوئلا

3
1

بولیوی

23:30
1398/04/01
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

0
5

ونزوئلا

03:00
1395/08/21
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

ونزوئلا

2
4

بولیوی

23:30
1394/08/21