حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی باشاک شهیر - گُزتپه

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

باشاک شهیر

2 1

گُزتپه

18:00 1398/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
8
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
8
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
5
17
خطا
13
1
آفساید
0
12
ضربه آزاد
19
14
موقعیت گل
11
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
1
9
خطا
6
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی باشاک شهیر و گُزتپه

ترکیه سوپرلیگ

باشاک شهیر

3
0

گُزتپه

17:30
1398/12/17
ترکیه سوپرلیگ

گُزتپه

2
0

باشاک شهیر

22:00
1398/02/06
ترکیه سوپرلیگ

باشاک شهیر

2
0

گُزتپه

20:30
1397/09/05