حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بارنزلی - سوانسی

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

بارنزلی

1 1

سوانسی

17:30 1398/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
4
خطا
2
3
آفساید
2
9
موقعیت گل
2
41
٪ مالکیت توپ
59
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
5
8
خطا
5
3
آفساید
3
19
موقعیت گل
12
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
12
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
8
1
کرنر
4
4
خطا
3
0
آفساید
1
10
موقعیت گل
10
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی بارنزلی و سوانسی

چمپیونشیپ Championship

بارنزلی

0
0

سوانسی

18:30
1398/10/08