حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوفا - زسکامسکو

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

اوفا

1 1

زسکامسکو

14:30 1398/07/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
6
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
7
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
4
11
پرتاب دستی
12
4
کرنر
3
11
خطا
10
3
آفساید
0
10
ضربه آزاد
14
11
موقعیت گل
9
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
6
4
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
4
25
پرتاب دستی
23
1
کرنر
2
5
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
2
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی اوفا و زسکامسکو

بین المللی دوستانه باشگاهی

اوفا

1
2

زسکامسکو

18:30
1397/12/04
بین المللی دوستانه باشگاهی

اوفا

0
1

زسکامسکو

12:30
1396/07/17