حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی قونیه اسپور - ینی مالاتیا اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

قونیه اسپور

0 2

ینی مالاتیا اسپور

20:30 1398/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
5
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
4
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
3
10
خطا
16
0
آفساید
1
17
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
12
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
6
0
کرنر
2
5
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
8
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی قونیه اسپور و ینی مالاتیا اسپور

ترکیه سوپرلیگ

قونیه اسپور

1
1

ینی مالاتیا اسپور

14:30
1398/12/17
ترکیه سوپرلیگ

ینی مالاتیا اسپور

1
1

قونیه اسپور

14:00
1397/11/21